Kriz zamanlarında evimizin kapılarını açıyoruz

Doğal afetlerden COVID-19'a kadar tüm acil durumlarda konaklama olanağı sunmak için topluluğumuzla birlikte çalışıyoruz.

2012'den beri 75.000 kişi kriz zamanlarında kalacak yer buldu.

Dünyanın her yerinde Airbnb ev sahipleri, en çok ihtiyaç olan zamanlarda destek sunuyor. Bunu mümkün kılan insanları tanıyın.

Bir felaket sonrasında en önemlisi, barınmak için rahat bir yer bulmaktır. Programlarımız, insanlara zor zamanlarda topluluklarıyla bağlantı kurarak barınak bulma imkânı sunmaktadır.

Afet anında bir araya gelmeleri için topluluklara bir yol sunuyoruz. Airbnb.org programları aracılığıyla insanlar, tahliye edilmesi gereken komşularına evlerini ücretsiz olarak sunabilir.

Mülteciler ve sığınmacılar yeni bir ülkeye taşındıklarında birçok zorlukla karşı karşıya kalırlar. Ücretsiz, geçici bir konaklama yerine sahip olmak yeni hayatlarına başlarken içlerinin rahat etmesine yardımcı olur.

Pandemi süresince sağlık çalışanlarının işlerine yakın ya da ailelerine güvenli bir uzaklıkta kalmaları gerekiyordu. Tüm dünyadan Airbnb ev sahipleri onlara konaklama yeri sundu.

Bir topluluğun büyük bir felaketin etkilerinden tamamen kurtulması yıllar alabilir. Airbnb.org, toplulukları yeniden inşa etmek üzere hayati çalışmalar yapan yardım görevlileri için konaklama finansmanına yardımcı olur.

Aidiyete dayalı bir dünya yaratmak: Airbnb.org'un taahhütleri

Bugün, 8 yıldır öğrendiklerimize ve deneyimlerimize dayanarak, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa yönelik bir dizi taahhütte bulunuyoruz.

Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşların kalıcı bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz.

Airbnb.org'un şekillenmesinde payı olan ortaklarımızdan bazılarıyla tanışın.
IMC, dünya genelinde afetlerden etkilenen kişilere acil tıbbi yardım ve ilgili hizmetler sağlar, yardıma muhtaç olmaktan kurtulup kendi ayakları üzerinde durmaya başlamaları için insanlara gerekli eğitimi sunar.
IRC, dünyanın en kötü insani krizlerine müdahale eder, yaşamları ile geçim kaynakları çatışma ve felaketlerle parçalanan insanların hayatta kalmalarına, iyileşmelerine ve geleceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur.
HIAS, mültecilere, sığınmacılara ve dünyanın dört bir yanında zorla yerinden edilmiş diğer topluluklara koruma ve yardım sağlayan küresel, kâr amacı gütmeyen bir Yahudi kuruluşudur.
Build Change, yerel topluluklarla esnek konut çözümleri tasarlayan bir afet önleme ve kurtarma organizasyonudur.
CORE, krizden etkilenen veya krize karşı savunmasız topluluklar için afete hazırlık, müdahale ve kurtarma çabalarına öncülük eder.
IFRC, tüm dünyada hayat kurtarmak ve insan haysiyetini yüceltmek için çalışan 192 Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Derneğinden meydana gelmiş olup dünyanın en büyük insani yardım ağıdır.
Airbnb.org logosu
Mercy Corps logosu

Birlikte yeniden inşa edebiliriz.

Ağustos 2018'de bir dizi deprem Endonezya'nın Lombok Adasını sarstı. Mercy Corps'un yardım görevlileri kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi; bu görevliler de kendilerine bir topluluk ve konaklayacak rahat bir yer buldular.