Kriz zamanlarında müdahale
  • Mültecilerin karşılanması

    Airbnb.org aracılığıyla 210.000'den fazla mülteci ve sığınmacı için ücretsiz geçici barınma sağlandı.

Airbnb.org'un misyonu, ihtiyaç duyulduğunda mekân ve kaynak paylaşımı ile birbirine destek olmanın gücünü ortaya çıkarmak.

2020'de kurulmamızdan beri 220.000'in üzerinde kişiye 1,4 milyondan fazla gece ücretsiz acil durum konaklaması sağladık.

Topluluğumuzla tanışın

Misyonumuzun merkezinde Airbnb.org ev sahipleri ve misafirleri yer alıyor.

İç savaş, kurdukları her şeyi yok etmişti. Şimdi yeni topluluklarının yardımıyla evlerinden uzakta hayatlarına yeniden başlıyorlar.

Airbnb.org; ev sahipleri, bağışçılar ve ortak kuruluşlardan oluşan küresel topluluğumuz sayesinde 140.000'den fazla kişiyi geçici konutla buluşturabildi.

Carmen ve topluluğu, Maria Kasırgası'ndan sonra nasıl tekrar bir araya geldi?

Airbnb.org, savaştan kaçan 135.000'den fazla kişinin konaklama yeri bulmasına yardımcı oldu.

Bir topluluğun büyük bir felaketin etkilerinden tamamen kurtulması yıllar alabilir. Airbnb.org, toplulukları yeniden inşa etmek üzere hayati çalışmalar yapan yardım görevlileri için konaklama finansmanına yardımcı olur.

Aidiyet üzerine kurulu bir dünya yaratmak

Airbnb.org, herkesin kriz zamanlarında sıcak bir konaklama yeri bulabileceği bir dünya hayal ediyor. Airbnb.org, bu vizyonu herkes için gerçeğe dönüştürmek amacıyla çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik konusunda bir dizi taahhütte bulundu.

Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşların kalıcı bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz.

Airbnb.org'un şekillenmesinde payı olan ortaklarımızdan bazılarıyla tanışın.
IRC, dünyanın en kötü insani krizlerine müdahale eder, yaşamları ile geçim kaynakları çatışma ve felaketlerle parçalanan insanların hayatta kalmalarına, iyileşmelerine ve geleceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur.
Build Change, yerel topluluklarla esnek konut çözümleri tasarlayan bir afet önleme ve kurtarma organizasyonudur.
HIAS, mültecilere, sığınmacılara ve dünyanın dört bir yanında zorla yerinden edilmiş diğer topluluklara koruma ve yardım sağlayan küresel, kâr amacı gütmeyen bir Yahudi kuruluşudur.
Community Sponsorship Hub, ABD'deki topluluklar için mültecileri ve yerinden edilmiş diğer insanları ağırlama fırsatları yaratıyor.