Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Daha fazla bilgi edinin

Kriz zamanlarında evimizin kapılarını açıyoruz

Doğal afetlerden büyük ölçekli çatışmalara kadar tüm acil durumlarda konaklama olanağı sunmak için topluluğumuzla birlikte çalışıyoruz.

2012'den beri 250,000 üzerinde insan kriz zamanlarında konaklayacak yer buldu

Dünyanın her yerinde Airbnb ev sahipleri, en çok ihtiyaç olan zamanlarda destek sunuyor. Bunu mümkün kılan insanları tanıyın.

Airbnb.org; ev sahipleri, bağışçılar ve ortak kuruluşlardan oluşan küresel topluluğumuz sayesinde 140.000'den fazla kişiyi geçici konutla buluşturabildi.

Carmen ve topluluğu, Maria Kasırgası'ndan sonra nasıl tekrar bir araya geldi?

Afet anında bir araya gelmeleri için topluluklara bir yol sunuyoruz. Airbnb.org programları aracılığıyla insanlar, tahliye edilmesi gereken komşularına evlerini ücretsiz olarak sunabilir.

Airbnb.org, savaştan kaçan 100.000 kişinin konaklama yeri bulmasına yardımcı oldu.

Bir topluluğun büyük bir felaketin etkilerinden tamamen kurtulması yıllar alabilir. Airbnb.org, toplulukları yeniden inşa etmek üzere hayati çalışmalar yapan yardım görevlileri için konaklama finansmanına yardımcı olur.

Aidiyet üzerine kurulu bir dünya yaratmak

Airbnb.org, herkesin kriz zamanlarında sıcak bir konaklama yeri bulabileceği bir dünya hayal ediyor. Airbnb.org, bu vizyonu herkes için gerçeğe dönüştürmek amacıyla çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve erişilebilirlik konusunda bir dizi taahhütte bulundu.

Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşların kalıcı bir etki yaratmasına yardımcı oluyoruz.

Airbnb.org'un şekillenmesinde payı olan ortaklarımızdan bazılarıyla tanışın.
IRC, dünyanın en kötü insani krizlerine müdahale eder, yaşamları ile geçim kaynakları çatışma ve felaketlerle parçalanan insanların hayatta kalmalarına, iyileşmelerine ve geleceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur.
Build Change, yerel topluluklarla esnek konut çözümleri tasarlayan bir afet önleme ve kurtarma organizasyonudur.
HIAS, mültecilere, sığınmacılara ve dünyanın dört bir yanında zorla yerinden edilmiş diğer topluluklara koruma ve yardım sağlayan küresel, kâr amacı gütmeyen bir Yahudi kuruluşudur.
Community Sponsorship Hub, ABD'deki topluluklar için mültecileri ve yerinden edilmiş diğer insanları ağırlama fırsatları yaratıyor.